foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Zebranie organizacyjne              11 września 2019 r.
  2. Konsultacje                                 6 listopada 2019 r.
  3. Zebranie                                     4 grudnia 2019 r. 
  4. Wywiadówka                               8 stycznia 2020
  5. Konsultacje                                 4 marca 2020 r.                     
  6. Konsultacje                                 1 kwietnia 2020 r.
  7. Zebranie                                      20 maja 2020 r.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.