foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Konsultacje dla uczniów klas 1-3

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3

klasa

nauczyciel

termin

sala

1a

G.Wojaczek

Czwartek                             5 lekcja

2 - 4

1b

M.Knap

Czwartek                             5 lekcja

2 - 7

2a

A.Patro

Środa                                   6 lekcja

2 - 4

2b

R.Krawczyk

Środa                                   5 lekcja

2 - 7

 

R.Krawczyk

Poniedziałek                       6 lekcja

2 - 4

2c

D.Ziemnicka

Środa                                   5 lekcja

2 - 4

3a

B.Pietrzak

Środa                                   6 lekcja

2 - 7

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.