foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

  1.  Rozpoczęcie roku szkolnego                3 września 2018 r.
  2.   Zimowa przerwa świąteczna                23 – 31 grudnia 2018 r.
  3.   Ferie zimowe                                        11.02 – 24.02. 2019 r.
  4.   Wiosenna przerwa świąteczna             18.04 – 23.04. 2019 r.
  5.   Egzamin ósmoklasisty                         15, 16, 17 kwietnia 2019
  6.   Zakończenie roku szkolnego                21 czerwca 2019 r.

 

2 listopada 2018                     dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyżury nauczycieli

30 listopada 2018                   dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień Patrona Szkoły

15 kwietnia 2019                   dzień wolny od zajęć dydaktycznych . 9.00 – egzamin - język polski

16 kwietnia 2019                   dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 9.00 – egzamin - matematyka

17 kwietnia 2019                   dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 9.00 – egzamin - język angielski

2 maja 2019                           dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dyżury nauczycieli

31 maja 2019                         dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Dziecka - rajd

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.