foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Rok 2016 był szczególny dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie, gdyż minęło 50 lat od momentu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli mury tej placówki. W związku z tym wspaniałym jubileuszem cały rok szkolny 2015/2016 obfitował w szereg imprez, konkursów i projektów jednoczących uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły. Głównym celem działań było przybliżenie dokonań naszej szkoły, jej dorobku na przestrzeni półwiecza. 30 listopada 2016 roku był dniem wieńczącym nasze całoroczne wysiłki. Tego dnia uroczyste obchody 50-lecia szkoły rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele św. Wojciecha. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do odświętnie przybranego budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. W murach „czcigodnej pięćdziesięciolatki” wszystkich gości serdecznie przywitał dyrektor mgr Jacek Włodyka. Wśród przybyłych byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, Związków Zawodowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i placówek, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy, absolwenci, rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.Rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Otworzyła ją parada przedstawicieli wszystkich klas. Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć film, przedstawiający zmiany zachodzące w szkole na przestrzeni 50 lat. Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Rady Miasta Pan Zdzisław Wolski (absolwent naszej szkoły). W ciepłych słowach wrócił do początków naszej historii, podkreślił dorobek i zasługi dla częstochowskiej oświaty. Następnie przemawiał Zastępca Prezydenta Częstochowy, Pan Andrzej Szewiński, który zwrócił uwagę na łączenie w naszej pracy tradycji z nowoczesną edukacją. Pan dyrektor Jacek Włodyka podkreślił w swoim wystąpieniu rolę jego poprzedników – dyrektorów, nauczycieli i pracowników - których dokonania są cały czas inspiracją dla obecnie tu pracujących. Po kolejnych, gratulacjach i życzeniach dostojnych gości nadszedł czas na część artystyczną uroczystości. Rozpoczęła się ona tradycyjnym krakowiakiem odtańczonym przez uczniów z najmłodszych klas. Tu nastąpił wzruszający moment. Po wręczeniu kwiatów i podziękowaniu poprzednim dyrektorom (B. Wiekiera, Z. Grzyb, A. Sadziak) głos zabrał pierwszy dyrektor szkoły Pan Bogdan Wiekiera. W poruszającym przemówieniu wspominał ceremonię otwarcia sprzed pół wieku i pierwsze lata pracy. Na zakończenie zaprezentowano przedstawienie - niespodziankę pt. ,,W świecie wierszy Jana Brzechwy”. Był to prawdziwy musical. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Całość dopełniały piosenki do wierszy Jana Brzechwy zaśpiewane pięknie przez chór szkolny. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz jubileuszowy tort. Przybyli goście zostali zachęceni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność wystaw: ,,Galerii absolwenta”, ,,Galerii dyrektorów” oraz wystawy poświęconej Janowi Brzechwie. . Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe gadżety (obrazek, monografię szkoły, gazetkę jubileuszową) . Przed wyjściem wielu z gości zostawiło pamiątkowe dedykacje w szkolnej kronice.

2 grudnia miała miejsce druga część uroczystości – „Dzień Otwarty” dla absolwentów i przyjaciół szkoły. Uroczystość rozpoczęła parada. Następnie nauczyciele i uczniowie pokazali swój talent aktorski i wokalny w przedstawieniu ,,W świecie wierszy Jana Brzechwy”. Po występie absolwenci zwiedzali szkołę, swoje klasy, oglądali zdjęcia i kronikę szkolną, do której się wpisywali. W szkolnej kawiarence mogli skosztować pysznych ciast przygotowanych przez mamy naszych uczniów, a na okolicznościowym stoisku kupić pamiątki związane z rocznicą. Uroczystość Jubileuszowa była okazją do spotkań, wielu wspomnień i uśmiechu. Wszystkim gościom, absolwentom, serdecznie dziękujemy.

Listy z życzeniami od gość.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.