foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Stypendium szkolne

Proszę o dostarczenie do pedagoga szkolnego faktur i rachunków imiennych do stypendium szkolnego do dnia 30 listopada.
Miesięczna wysokość stypendium od września do grudnia 2018 r. wynosi  240.00 zł.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.