foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

            Dnia 9 października 2018r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

Na uroczystości obecni byli: dyrektor- Pan Jacek Włodyka, wicedyrektor- Pani Małgorzata Nowak, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy- Pan Dariusz Koper, przewodniczący Rady Rodziców- Pan Mariusz Kałwak, rodzice, opiekunowie, babcie     i dziadkowie.

 

 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej poprzedziła część artystyczna.  Kilkoro uczniów  z klasy IV b przebranych za króla, królową i rycerzy zorganizowało „sprawdzian”,  w czasie którego kandydaci na uczniów musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin życia. Sprawdzian ten dotyczył między innymi wiedzy o naszej ojczyźnie oraz znajomości zasad zachowania się w szkole czy na ulicy.

Pierwszoklasiści pięknie recytowali różne wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy goście zgromadzeni w sali gimnastycznej zgodnie uznali, że pierwszaki świetnie zdały egzamin.

Uczniowie klasy Ia i Ib ślubowali uroczyście: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dyrektor szkoły- Pan Jacek Włodyka dokonał pasowania wszystkich uczniów klas pierwszych. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy, kuferki ze słodkościami oraz wielkie ołówki.

Uroczystość została przygotowana przez Panią Grażynę Wojaczek (wychowawca        kl. I a) oraz Panią Mirosławę Knap (wychowawca kl. I b).

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.