foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W ramach realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa tworzymy listę planowanych nowości, które pojawią się w bibliotece. Pomóż nam ją tworzyć!

Zgłoś do biblioteki autora i tytuł książki ,którą byś chciał(a) wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

Rekrutacja uzupełniająca - nabór nauczycieli dot. projektu "Odkryj w sobie talent"

 

Dyrektor Szkoły

ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych

w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”

zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w poniższych linkach

 Ogloszenie_o_naborze (1)

Zalacznik_1_SP42_Wykaz (3

Zalacznik_2_Formularz_zgloszeniowy1)

Zalacznik_3_Oswiadczenia (1)

Czytaj więcej: Nabór dodatkowy do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Odkryj w sobie talent"

Zebranie organizacyjne 11 września 2019 r. 

Zebrania organizacyjne odbędzie się dnia 11 września 2019 roku o godzinie 17:00

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” i „Wyprawka szkolna 300 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2019/2020  należy  składać w terminie do 10 września 2019r. (wtorek) u pedagoga szkolnego. Tam również można otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów i dostarczenie kompletnych wniosków. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

 

W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe. Zasiłek losowy może być on przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

(poniedziałek 02.09.2019 r.)

 • 9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieką rodziców)
 • 10.30 - klasy IV-VIII
 • 11.30 - klasy 0 - III

  Ważna uwaga organizacyjna: ze względu na remont sali gimnastycznej, rozpoczęcie roku odbędzie się w salach lekcyjnych. Oddział przedszkolny (0) – sala przy świetlicy

  klasa

  nr sali

  klasa

  nr sali

  1a

  2 – 5

  4a

  1 – 1

  1b

  2 – 3

  5a

  0 – 4

  1c

  2 – 4

  5b

  0 – 6

  2a

  2 – 6

  5c

  1 – 4

  2b

  2 – 7

  6a

  0 – 3

  3a

  2 – 2

  6b

  1 – 3

  3b

  1 – 1

  6c

  1 – 2

  3c

  1 - 2

  6d

  0 - 5

  7 a

  0 – 2

  8a

  1 - 5

  7b

  świetlica

  8b

  plastyka

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.