foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Najbliższe zebranie z rodzicami odbędą się 16 maja o godzinie 17.00 ZAPRASZAMY!

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ING Bank Śląski

15 1050 1142 1000 0090 3140 8231

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.